Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění v ČR budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů a u zákazníka budou doručeny do 5 - 6 dní, ve výjimečných případech může být lhůta delší.

Dodávky předmětu plnění mimo ČR  budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů a u zákazníka budou doručeny do 14 dní, ve výjimečných případech může být lhůta delší. Podmínka pro zaslání je platba předem na náš účet č.:6558550287/0100 za zboží a za poštovné. Základní cena poštovného je stanovena na 320,-Kč za  balík do 3kg. Cena balíků nad 3kg se stanovuje podle váhy a rozměrů konkrétní zásilky na základě platných ceníků České pošty.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

 

Dopravní podmínky

Zboží je kupujícímu dopravováno dle objednávky a kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.